Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Narzedzie treningowe   |    Pobierz ankiete   |    Zdjecia   |    Kontakt    |   Oceny   |   Newsletter
PARTNERZY
Università di Bologna
Università di Bologna
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Pécsi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem
University of Malta
University of Malta
Warsaw University of Technology
Warsaw University of Technology
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Inova Consultancy
Inova Consultancy

Students

Film podsumowujący tygodniowe warsztaty dla studentek - “Kreatywność i Przywództwo” Bolonia 2009

Film      przez Federica Fabbiani

FEPIC promuje kreatywność i innowacyjność oraz zdolności przywódcze w obszarze nauk ścisłych i inżynieryjnych. Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej zamieszczonymi w publikacji „Osiąganie celów lizbońskich w edukacji i szkoleniach”, konkurencyjność gospodarki globalnej zależeć będzie również od liczby i kompetencji naukowców specjalistów z danego kraju. Ponadto, liczba absolwentów w dziedzinach nauk ścisłych „powinna wzrosnąć o co najmniej 15% do roku 2010, a jednocześnie powinny zmniejszyć się dysproporcje płciowe”.

Kreatywność i zdolności przywódcze mogą znacząco zwiększyć umiejętność radzenia sobie z rosnącą złożonością przyszłego społeczeństwa. FEPIC ma za zadanie podjąć to wyzwanie poprzez stworzenie narzędzi e-learningowych, dostępnych online w 6 językach (angielski, estoński, węgierski, włoski, polski, szwedzki).

FEPIC zbiera obecnie informacje i dane z wielu uniwersytetów, firm i stowarzyszeń. Projekt promuje również współpracę na wszystkich szczeblach poprzez zbieranie ważnych doświadczeń.

Jeśli znasz ciekawe historie na tematy związane z kreatywnością, przywództwem, kwestią płci w nauce, będziemy wdzięczni za Twój wkład.

Więcej informacji o projekcie

Narzędzie treningowe
Narzędzie treningoweFEPIC ma na celu stworzenie e-learningowego narzędzia szkoleniowego, które podniesie kompetencje w zakresie kreatywności i innowacyjności oraz zdolności przywódczych z perspektywy płci. Ostateczna wersja będzie ogólnodostępna w internecie w 2010 r. w sześciu językach krajów partnerskich.
 
Pobierz ankietę
FEPIC - Take surveyUprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety na temat kreatywności i zdolności przywódczych. Państwa odpowiedzi będą użyte w celu opracowania e-learningowego narzędzia szkoleniowego w ramach projektu FEPIC.