Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home |  Projektet |  Träningsverktyg |  Delta i undersökningen |  Fotogalleri |  Kontakta oss  | Utvärdering | Newsletter
Partner
Università di Bologna
IT - University of Bologna
Tallinna Tehnikaülikool
EE - Tallinna Tehnikaülikool
Pécsi Tudományegyetem
HU - Pécsi Tudományegyetem
University of Malta
MT - University of Malta
Warsaw University of Technology
PL - Warsaw University of Technology
Högskolan i Halmstad
SE - Högskolan i Halmstad
Inova Consultancy
UK - Inova Consultancy

Studenter

En online video där studenterna sammanfattar resultaten av en veckas workshops i kreativitet och ledarskap i Bologna, april 2009

Video      av Federica Fabbiani

FEPIC främjar kreativitet för innovation och ledarskap i vetenskaplig ingenjörsteknik.

Som det nämns i Europeiska kommissionens "Progress towards the Lisbon objectives in education and training", kommer konkurrenskraften i den globala ekonomin bl a att bero på hur många vetenskapliga specialister det finns i varje land samt deras kompetens. Dessutom borde antalet nyutexaminerade i vetenskapliga fält ”ökas med minst 15% till 2010 samtidigt som könsobalansen borde minskas”.

Kreativitet och ledarskap kan vara avgörande för hur man hanterar samhällets framtida ökade komplexitet. FEPIC ämnar anta denna utmaning genom att utveckla ett e-learning verktyg som kommer att vara tillgängligt på Internet på 6 olika språk (engelska, estniska, ungerska, italienska, polska och svenska).

FEPIC samlar ihop information och resurser från ett brett nätverk av universitet, företag och föreningar. Dessutom, främjar projektet bottom-up implementering av samarbete genom att samla på betydelsefulla erfarenheter. Om du har några intressanta och relevanta berättelser att delge oss inom området kreativitet, ledarskap och genus i vetenskap, skulle vi vara väldigt tacksam för ditt bidrag.

Läs mer om projektet...

Träningsverktyg
TräningsverktygFEPIC kommer att utveckla ett e-learning utbildningsverktyg för ökad kompetens för kreativitet för innovation och ledarskap i genusperspektiv. Slutversionen kommer att vara avgiftsfri och tillgänglig online under 2010, och kommer att levereras på 6 språk som talas i partnernas länder.
 
Delta i undersökningen
FEPIC - Take surveyVi ber ödmjukt att tillägna några minuter till att fylla i en enkät i kreativitet och ledarskap. Dina svar kommer att användas till utveckling av e-learning utbildningsverktyget inom ramen för FEPIC projekt