Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home |  Projektet |  Träningsverktyg |  Delta i undersökningen |  Fotogalleri |  Kontakta oss  | Utvärdering | NewsletterProjektet

FEPIC projekti - Female Engineers Pushing Innovations in Companies finanseras av E.U:s “Lifelong Learning Programme ”, och pågår från oktober 2008 till september 2010.

FEPIC baseras på två huvudsakliga nyckelord: kreativitet och ledarskap. Två ord med fokus på en människas yrkesmässiga potential och som tillhandahåller nya riktningar samt bottom-up ändringar. Kreativt tänkande är avgörande för innovation som i sin tur resulterar i ökad konkurrenskraft. Olika positiva förebilder erbjuds av kvinnliga ledare för att attrahera och skapa nätverk mellan kvinnliga studenter och ingenjörer i, och under långsiktiga karriärer.

Kreativitet för innovation och ledarskap blir de teman som alla partner kommer att fokusera på vid insamling av information från olika källor, samt under workshopen i Bologna (april 2009), i syfte att bygga ett e-learning verktyg. Verktyget kommer att vara ett samarbetsresultat mellan 20 partner från universitet, företag och föreningar i Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Malta, Polen, Sverige och Storbritannien. En aktiv roll kommer även att spelas av 63 studenter som kommer att involveras i projektets alla faser: från att samla information och övervaka, till distribution och exploatering av resultat.

FEPIC syftar till, genom att betona kreativitet och ledarskap, att åtgärda nuvarande underrepresentation av kvinnor på toppositioner. Projektet främjar jämställdhet samt generell tillväxt i transversal expertis genom implementering av ett ett nätbaserat verktyg som instrument för rättvis utveckling av human resources. Projektet ämnar koncentrera sig på genus dimension i utbildnings- och yrkesprocesser. Genom att stärka kvinnliga ingenjörer, är målet att övervinna glastaket som är en osynlig barriär och ofta stoppar kvinnor från att uppnå toppositioner.