Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Koolitusvahend   |    Osale uuringus   |    Fotogalerii   |    Kontakt    |   Hindamine   |   Newsletter
Partnerid
Università di Bologna
IT - University of Bologna
Tallinna Tehnikaülikool
EE - Tallinna Tehnikaülikool
Pécsi Tudományegyetem
HU - Pécsi Tudományegyetem
University of Malta
MT - University of Malta
Warsaw University of Technology
PL - Warsaw University of Technology
Högskolan i Halmstad
SE - Högskolan i Halmstad
Inova Consultancy
UK - Inova Consultancy

Students

Vaadake videot meie naisüliõpilastest, milles võetakse kokku 2009.a. aprillis Bolognas toimunud FEPIC projekti loovuse ja juhtimise workshopi tulemused

Videot      poolt Federica Fabbiani

FEPIC projekt edendab innovaatilist loovust ja juhtimist inseneriteaduste valdkondades.

Nagu Euroopa Komisjoni dokumendis „Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training" on esile toodud, sõltub maailmamajanduse konkurentsivõime ka iga riigi teadusspetsialistide arvust ja nende pädevusest. Veelgi enam, ülikooli lõpetanute arv teaduse valdkondades „peaks suurenema aastaks 2010 vähemalt 15%, samal ajal kui soolise tasakaalustamatuse tase peaks vähenema“.

Tulevikuühiskonda mõjutavate muutustega toimetulemisel on loovus ja juhtimine need, mis võivad viia soovitud tulemusteni. FEPIC näeb selles väljakutset e-õppe vahendi loomiseks, mis oleks internetis kättesaadav 6-s eri keeles (inglise, eesti, ungari, itaalia, poola, rootsi).

Informatsiooni ja mitmesuguseid allikaid kogutakse FEPIC projekti käigus ülikoolide, ettevõtete ja organisatsioonide laialdase koostöövõrgustiku abil. Peale selle soodustab projekt alt-üles toimivat koostööd, kogudes ning lahti mõtestades partnerite väärtuslikke kogemusi. Oleksime väga tänulikud, kui saaksite projekti panustada huvitavate ja asjakohaste lugudega loovusest, juhtimisest või soolisest vaatenurgast teaduses.

Loe lähemalt projekti kohta

Koolitusvahend
KoolitusvahendFEPIC projekt töötab välja e - õppe koolitusvahendi, mis aitab tõsta innovaatilise loovuse ja juhtimise alaseid pädevusi soolisest vaatenurgast lähtudes. Lõplik versioon on tasuta kättesaadav Internetis on 2010 kuues erinevas keeles.
 
Osale uuringus
FEPIC - Take surveyPalume Teil pühendada mõned minutid loovust ja juhtimist puudutava küsimustiku täitmisele. Teie vastuseid kasutatakse e-õppe koolitusvahendi arendamiseks FEPIC projekti raames.