Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Koolitusvahend   |    Osale uuringus   |    Fotogalerii   |    Kontakt    |   Hindamine   |   NewsletterProjekt

FEPIC projekti - Female Engineers Pushing Innovations in Companies – rahastamist on toetanud Euroopa Liidu Elukestva Õppe programm. Projekt algas 2008. oktoobris ja lõpeb 2010. septembris

FEPIC tugineb kahele peamisele märksõnale: loovus ja juhtimine. Need kaks sõna keskenduvad isiku professionaalsele võimele pakkuda uusi suundi ja alt-üles muudatusi. Innovatsiooni jaoks on otsustava tähtsusega loov mõtlemine, mis omakorda tagab suureneva konkurentsivõime. Naisjuhtide positiivsete eeskujude najal on võimalik luua uudne keskkond, mis köidab ja toetab naisüliõpilaste ja –inseneride vahelist koostööd nii praegu kui ka pikaajalise karjääri jooksul.

Innovaatiline loovus ja juhtimine on loodava e-õppe vahendi teemad, millele kõik projektis osalevad partnerid keskenduvad nii erinevatest allikatest informatsiooni kogudes kui ka Bologna tööseminaril (2009. aprill). Nimetatud õppevahend sünnib Eesti, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Malta, Poola, Rootsi ja Ühendkuningriikide 20 partneri ühise koostöö tulemusena, kes esindavad ülikoole, ettevõtteid ja organisatsioone. Samuti on aktiivne roll täita 63-l naisüliõpilasel, kes on kaasatud projekti kõikidesse etappidesse: informatsiooni kogumine, projekti jälgimine, tulemuste levitamine ja kasutamine.

FEPIC projekti eesmärgiks on loovust ja juhtimist rõhutades käsitelda naiste pidevat alaesindatust juhtivatel ametikohtadel. Projekt edendab soolist võrdõiguslikkust ning mitmekülgse kompetentsuse üldist kasvu, rakendades selleks internetipõhist koolitusvahendit kui inimressursside õiglase arendamise instrumenti. Projektis keskendutakse soolisele mõõtmele koolituses ja professionaalsetes protsessides. Uskudes naisinseneride suurde potentsiaali, on projekti üldisemaks eesmärgiks ületada nn klaaslagi - see nähtamatu barjäär, mis liigagi tihti takistab naisi juhtivatele ametikohtadele jõudmisel.