Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Koolitusvahend   |    Osale uuringus   |    Fotogalerii   |    Kontakt    |   Hindamine   |   Newsletter

Väljund

FEPIC projekt töötab välja e - õppe koolitusvahendi, mis aitab tõsta innovaatilise loovuse ja juhtimise alaseid pädevusi soolisest vaatenurgast lähtudes.

Internetipõhised moodulid töötatakse välja peamiselt Itaalia (juhtimine) ja Malta (loovus) partnerite poolt koostöös kõigi teiste projektis osalevate partneritega, kelleks on Eestis, Saksamaal, Ungaris Itaalias, Maltal, Poolas, Rootsis ja Ühendkuningriikides asuvad ülikoolid, ettevõtted ja organisatsioonid. Aktiivne roll on täita ka 63-l naisüliõpilasel seitsmest eri riigist. Nemad on kaasatud projekti kõikidesse etappidesse: informatsiooni kogumine, projekti jälgimine, tulemuste rakendamine ja levitamine.

Lõplik versioon on tasuta kättesaadav Internetis kuues erinevas keeles.