Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Koolitusvahend   |    Osale uuringus   |    Fotogalerii   |    Kontakt    |   Hindamine   |   NewsletterEesmärgid

FEPIC projekti käigus luuakse e-õppe koolitusvahend, suurendamaks innovaatilise loovuse ja juhtimise alaseid pädevusi, pidades silmas soolist aspekti.

FEPIC projekti eesmärgiks on rõhutada vajadust naiste suuremaks osaluseks liidri ja tegevjuhi ametikohtadel, ning aidata kaasa nende võimaluste loomisele. Projekti eesmärk on ettevõtetes innovatsiooni juurutavate jõudude mõjutamine naisinseneride abiga, pidades silmas alljärgnevat:

soodustades juhtimise ja loovusega seotud strateegiate ja mudelitealaste kogemuste vahetust;
julgustades üliõpilasi, pöörates erilist tähelepanu inseneriteaduste taustaga naisüliõpilastele;
luues strateegilist partnerlust ja tugevdades olemasolevaid sidemeid eraettevõtete ja teadusringkondade vahel.

Sellel peaks olema otsene mõju:

üliõpilastele, kes suurendavad oma konkurentsivõimet tööturul ja ettevõtlikku suhtumist;
ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes puutuvad kokku noorte naistega, kes suudavad loovalt ära kasutada oma teadusalast tausta ja võtta vastu juhtivaid ametikohti;
ülikoolidele, kes parandavad koolituse kvaliteeti, mis vastaks ettevõtete ja ühiskonna vajadustele.

Projekti lõppeesmärgiks on suurendada multidistsiplinaarset lähenemist elukestva õppe programmile ja toetada kaasahaaravamat ja õiglasemat karjääri.