Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Koolitusvahend   |    Osale uuringus   |    Fotogalerii   |    Kontakt    |   Hindamine   |   NewsletterLähenemisviis

Tihe koostöö tagab loodava koolitusvahendi jaoks vajalike allikate ja informatsiooni kogumise. Kohtadel toimunud otseintervjuud naisjuhtidega, erineva astme juhtidele suunatud internetiküsitlused, insenerialade naisüliõpilaste poolt kirjutatud aruanded projekti töötubades (Bologna, aprill 2009), läbiviidud internetiuuringud – need on peamised meetmed toomaks esile edukate naisjuhtide ja kõrge potentsiaaliga üliõpilaste käitumist ja seisukohti loovuse ja juhtimise osas.

Igasugune koostöö on teretulnud ja külastajail, kellel on asjakohaseid lugusid, milles on põimunud nii loovus, juhtimine kui ka sooline aspekt, palutakse võtta ühendust FEPIC projekti koordinaatoriga.

Üliõpilased ja ettevõtted koguvad regulaarset tagasisidet e-õppe koolitusvahendi inglisekeelse tööversiooni kohta. Ülikoolide siseselt levitavad infot peamiselt üliõpilaste tugigrupi liikmed ning firmade siseselt kohalikud juhtivad partnerid. Levitamise ja rakendamisega seotud tegevused on suunatud ettevõtetele, ülikoolidele, üliõpilastele.

Naiste kui peamiste aktiivsete tegijate kaasamine projekti arendamisse võimaldab arvesse võtta neid aspekte, mis jäävad tavaliselt varjatuks. FEPIC jälgib projekti kõikides etappides soolise lähenemise aspekti. Selline lähenemine on kasulik ja lubab kindlaks teha erinevate võimaluste puhul just soolisest erinevusest tingitud puuduseid ning töötada välja ja võtta kasutusele meetmeid, et edendada nii naiste kui ka meeste võrdset osalust.